Direct contact? Bel 088 - 706 08 03 of mail naar service@gawalovacature.nl

Voor Leerlingen

Stages zoeken

Voor ZZP'ers

Opdrachten zoeken

Voor Werkgevers

Kandidaten zoeken

Voor Werknemers

Vacatures zoeken

Privacyverklaring.

GawaloVacature.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

  • www.gawalovacature.nl
  • 088 - 706 08 03
  • service@gawalovacature.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

GawaloVacature.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitoefening van de overeenkomst tussen jou en GawaloVacature.nl. Deze persoonsgegevens ontvangen wij van jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en waarom:

Voor- en achternaam
Wij weten graag hoe wij je aan moeten spreken wanneer we je bellen of mailen.
Adres en woonplaats
Om te bepalen wat jouw afstand is van een werkgever/werknemer is het belangrijk te weten waar je woont.
Telefoonnummer
Om jou te kunnen laten weten dat er een werkgever/werknemer in jou geïnteresseerd is, is belangrijk dat je goed bereikbaar bent. Bellen is dan het makkelijkst. Daarbij willen wij je helpen je cv/vacature volledig te maken, dat doen wij ook telefonisch.
E-mailadres
Je krijgt een e-mail om je account te bevestigen en mails te ontvangen die nodig zijn om onze service te leveren, zoals het aan jou laten weten dat een werkgever/werknemer geïnteresseerd is. Daarbij kunnen wij je dan ook op de hoogte houden van aanbiedingen en nieuwsbrieven, als je daar toestemming voor hebt gegeven.
Geboortedatum
Werkgevers kunnen goede redenen hebben om een werknemer in een bepaalde leeftijd te zoeken, hiervoor is het belangrijk dat de leeftijd bij ons bekend is. Uiteraard staan wij discriminatie op basis van leeftijd niet toe.
CV (bijvoorbeeld je opleidingsniveau, de naam van je vorige werkgever(s), je functie en de bedrijfstak waarin je werkzaam bent)
In jouw CV staan overige persoonsgegevens zoals je opleidingsniveau, de naam van je vorige werkgever(s), je functie en de bedrijfstak waarin je werkzaam bent. Om te kunnen solliciteren naar een nieuwe baan is het belangrijk dat wij of de werkgever inzichtelijk heeft wat jouw ervaringen en opleidingen zijn.
IP-adres
Voor analytische doeleinden om onze website te verbeteren en onze website veilig en bereikbaar te houden.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Het kan zijn dat je nog meer specifieke informatie aan ons hebt doorgegeven waarvan het je handig of nuttig leek dat wij ervan op de hoogte zijn. Je kunt natuurlijk altijd bij ons opvragen om welke informatie dit in jouw specifieke geval gaat.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@gawalovacature.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

GawaloVacature.nl neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GawaloVacature.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GawaloVacature.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent onder meer dat de accounts van werknemers en van contactpersonen van werkgevers niet worden verwijderd zolang actief gebruik wordt gemaakt van het account. Onder actief gebruik verstaan wij dat er wordt ingelogd op jouw account. Je hoeft dus niet daadwerkelijk te reageren op een vacature of personen uit te nodigen om te reageren op een vacature. Indien wij constateren dat er gedurende twee jaar geen actief gebruik is gemaakt van jouw account, gaan wij ervan uit dat je niet langer gebruik wil maken van onze diensten. Wij sturen jou dan een bericht dat het account inclusief de persoonsgegevens worden verwijderd uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

GawaloVacature.nl verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het vinden van een arbeidsrelatie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dit laatste geval informeren wij jou zo spoedig mogelijk.

Indien wij een partij inschakelen die in onze opdracht en ter uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, jouw gegevens zal verwerken, sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst met die partij om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. GawaloVacature.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GawaloVacature.nl publiceert gepseudonimiseerd gegevens die je in je account of profiel hebt opgenomen op de website zoals je woonplaats, leeftijd en cv. Je kunt voor een aantal gegevens aangeven of deze gepubliceerd mogen worden of niet. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Je contactgegevens komen pas bij een werkgever inzichtelijk wanneer je hebt gesolliciteerd op een vacature bij deze werkgever.

Wij wensen in beginsel geen gevoelige informatie te verwerken. Dat wil zeggen dat wij jou niet zullen vragen over informatie over jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, filosofische of geloofsovertuiging, lidmaatschap van een vakbond of politieke partij, fysieke of mentale gezondheid of biometrische gegevens of genetische make-up verslavingen of seksleven, het plegen van strafbare feiten of voorvallen en de daarmee samenhangende straf of boete, het vertonen van onwettig of aanstootgevend gedrag en de straf daarvoor, of uw Burgerservicenummer of nationaal identificatienummer. Als jij dergelijke informatie invult op jouw profiel doe je dit vrijwillig en stem jij hierdoor in dat wij ook deze gegevens verwerken ter uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst.

In sommige gevallen kun je via deze website doorlinken naar websites van derden. GawaloVacature.nl is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden.

Ook is GawaloVacature.nl niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw gepseudonimiseerde gegevens op de website door andere gebruikers van deze website.

GawaloVacature.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. GawaloVacature.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast gebruiken we cookies van Google Analytics, met als doel websitebezoeken te meten. Wij hebben in dit kader met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin is onder meer geregeld dat bij een bezoek aan onze website het laatste octet van uw IP-adres niet wordt opgeslagen en dat uw gegevens niet worden gedeeld met Google. Bovendien maakt GawaloVacature.nl geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Jij kunt je als bezoeker overigens afmelden voor de Google Analytics-cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GawaloVacature.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kan vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar service@gawalovacature.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs als bijlage mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.

In het geval dat jij het niet eens bent met de wijze waarop wij persoonsgegevens van jou verwerken, lossen wij dit graag zo snel mogelijk met je op. Dit lukt het best door contact met op te nemen via service@gawalovacature.nl. Mochten wij er samen niet uitkomen, heb je ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GawaloVacature.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@gawalovacature.nl.

Heb je nog vragen?

Voorwaarden kunnen ingewikkeld zijn en we begrijpen het helemaal als je nog vragen hebt. Wil je weten welke gegevens wij precies van jou hebben of heb je andere vragen? Dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Je kunt dat doen door het contactformulier in te vullen of een mail te sturen naar service@gawalovacature.nl. Wij helpen je graag verder!

Wijzigingen in privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen in verband met wijzigingen in ons beleid. In dat geval zullen we u hiervan tijdig op de hoogte brengen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt of door een opvallende kennisgeving op de website te plaatsen.

Deze privacyverklaring is het laatst geüpdatet op: 07-11-2018

Ervaringen van andere Monteurs

Gijsbert de Jong

Timmermans Installateurs

Ik ben blij dat ik werk heb gevonden bij een bedrijf dat niet zo groot is. Ik heb bij grotere bedrijven gewerkt en daar ben je vaak een nummertje, dat is hier totaal niet zo. Ik kan het goed vinden met mijn baas en heb het hier erg naar mijn zin.

Geert Keek

Keuk Loodgietersbedrijf

Met de vakkundige hulp van GawaloVacature.nl hebben we een prima vervanger gevonden voor een van onze medewerkers die na 20 jaar trouwe dienst met pensioen is gegaan. Hopelijk gaat er binnenkort niemand weg, maar we weten GawaloVacature te vinden!

Brian Alsemgeest

Ben Overgraag Loodgieters

Nadat ik mij eind 2015 had aangemeld op GawaloVacature.nl ging het snel. Via GawaloVacature.nl ben ik in contact gekomen met Overgraag. Na een kennismakingsgesprek was de klik gelijk aanwezig. Sinds 10 oktober 2016 heb ik dan ook een contract verdiend waar ik erg blij mee ben.

Henk van den Berg

ACEVE

Na een half jaar via GawaloVacature.nl gewerkt te hebben heb ik mijn sporen verdiend bij ACEVE en heb ik direct contract gekregen. Het was de laatste jaren lastig om iets voor vast te vinden maar bij ACEVE zit ik prima op mijn plek!

Janneke Wisman

Loodgietersbedrijf Wisman B.V 

Op basis van ervaring en referenties die zeer goed zijn aangegeven in de opgemaakte cv's hadden we snel een match met inmiddels onze nieuwe collega! Wij zijn erg tevreden met de wijze waarop GawaloVacature.nl werkt en raden het iedereen aan.

Richard Meijer

Leenards Warmte 

Na eerst via Gawalovacature.nl voor twee andere bedrijven te hebben gewerkt, heb ik nu echt mijn plek gevonden! Per 1 april 2017 heb ik een vaste aanstelling gekregen bij Leenards Warmte en daar ben ik erg blij mee! Wij wensen de firma Leenards en Richard heel veel succes!

Wim van der Weele

Loodgietersbedrijf J. van der Lely B.V

De medewerkers van GawaloVacature.nl hebben mij een kans gegevens bij een loodgietersbedrijf in Rotterdam. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin en heb sinds kort ook een contract gekregen. Echt zonde dat weinig jongeren dit vak nog kiezen, want het is echt dankbaar werk!

Jan Neeleman

Installatiebureau Nieuwegein

Ik stond sinds 2010 al ingeschreven op GawaloVacature.nl maar heb destijds een andere baan (vaste aanstelling) aangenomen. Na een goed gesprek ben ik vrij snel begonnen met werken bij het installatiebureau. Het klikte meteen met mijn collega's en wil hier niet meer weg. 

Gawalovacature gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.